Anand Karaj PK 1.1

Anand Karaj @Gurdwara
Sewa by S Amrit Singh Dhaliwal
Ph +1 (209) 598-6980

Anand Karaj PK 1.1

Anand Karaj @Gurdwara
Sewa By: S Gurpreet Singh Brar
Ph: 5598929560 ,5598929953

Akhand Patth @ Home

Sewa by Jagdeep Singh Chhina
(559)-801-2578

Baisakhi Celebrations & Langar Sewa

Langar Sewa by PCA. Bhai Sarbjit Singh Dhunda will do Gurbani Vichar Thursday, Fri and Sat Evening and on Sunday afternoon.

Kirtan Diwan @Home

Kirtan Diwan @Home
Sewa By: Iqbal Singh Sabharwal
Ph: 559-371-4404